Personligt ombud

Hjälp till psykiskt funktionshindrade


Personligt ombud är ett kostnadsfritt och från myndigheterna fristående stöd för psykiskt funktionshindrade. Vi som arbetar som personligt ombud har tystnadsplikt.
Vem har rätt till personligt ombud?
Personer över 18 år i Degerfors och Karlskoga kommuner med omfattande psykiska funktionshinder som upplever att de inte får den hjälp de behöver.
Vi arbetar på uppdrag av den enskilde. Vi verkar för att varje individ ska få del av de insatser i form av stöd, service och vård som hon/han behöver och har rätt till. Våra insatser är att ge råd och stöd, hjälpa till i kontakt med olika myndigheter, se till att den enskilde får del av den vård och service hon/han önskar och har rätt till samt se till att samordning av insatser sker.

Våra insatser:

  • Ge råd och stöd
  • Hjälpa till i kontakt med olika myndigheter
  • Se till att den enskilde får del av den vård och service hon/han önskar och har rätt till
  • Se till att samordning av insatser sker

Hur arbetar personligt ombud?
Du kontaktar oss själv eller med hjälp av någon annan och vi kommer överens om tid och plats för ett första möte. Vi träffas sedan för att lära känna varandra och upprätta en gemensam arbetsplan med dina önskemål i fokus. Efter det arbetar vi tillsammans för att uppnå dina önskemål. Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan givetvis söka vår hjälp igen med ett nytt uppdrag.

Kontakter

Personligt ombud
Therese Persson 
Tel. 0586-420 20
mob.070-416 26 14

Personligt ombud
Åsa Sohlberg
Tel. 0586-420 20
Mob. 070-416 22 27

Besöksadress:
Värmlandsvägen 6 C
691 32 Karlskoga

E-post
personliga.ombud@karlskoga.se

Senast uppdaterad 2017-10-30
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934