Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsten ansvarar för de kommunala insatserna för psykiskt funktionshindrade människor i Degerfors kommun.

Personer med psykiatriska funktionshinder, lindrigt utvecklingsstörda, ADHD, förvärvad hjärnskada m.fl. kan ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Insatserna kan ske i form av stöd i det egna hemmet, ledsagarservice, sysselsättning och kontaktperson. Insatserna syftar till att man med stöd ska möjliggöra att personen ska klara sitt dagliga liv. Målet med insatserna enligt SoL är att skapa trygghet samt att främja aktivt deltagande i samhällslivet. Vid ansökan om insatser enligt SoL är det kommunens handläggare som tar emot ansökan. Handläggaren gör en utredning, individuell bedömning och fattar beslut enligt SoL. Om den enskilde är missnöjd med beslutet har denne rätt att överklaga.

Hur Du ansöker om insats öppnas i nytt fönster

Kontakter

T.f. Verksamhetschef
Karoline Larsson
Tel: 0586 481 41

Biståndshandläggare
Karolina Jansson
Tel: 0586-481 19

Senast uppdaterad 2016-04-15
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934