Boendestöd

Boendestöd är en insats som riktar sig till dig som är mellan 18-65 år och har en funktionsnedsättning.

Syftet med boendestödet är att du med hjälp av personligt stöd ska få vägledning och därmed motivation till ett fungerande vardagsliv.

Hur kan jag få boendestöd?
Ansöker om boendestöd gör du hos Biståndsenheten. Det kan göras antingen muntligt eller skriftligt. Efter att ansökan inkommit bokas ett besök mellan dig och biståndshandläggaren. Sedan utreder handläggaren behovet och bifaller eller avslår ansökan. Vid bifall verkställer sedan verksamhetschefen beslutet och ansvarar för att insatsen utförs på ett lämpligt sätt.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet.
Mer om hur du överklagar biståndsbeslut. Klicka

Vi har gjort en informationsfilm om insatsen Boendestöd.

Kontakter

T.f. verksamhetschef
Karoline Larsson
Tel: 0586-481 41

Handläggare LSS och för personer
med psykiska funktionshinder
Karolina Jansson
Tel: 0586-481 19

Postadress
Omsorgen om Funktionshindrade
15 Socialförvaltningen
693 80 Degerfors

Besöksadress
Slingan 6
Degerfors

Senast uppdaterad 2016-04-15
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934