Medicinskt ansvar

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården som omfattar kommunens handikappsomsorg, särskilda boenden och hemsjukvård.

Ansvaret gäller bl.a. för den vård och behandling som ges till våra vårdtagare samt för de krav som ställs på läkemedelshantering, rehabilitering, dokumentation och anmälan av skador i hälso- och sjukvårdsverksamheten. MAS och MAR har också ansvar för att samverkan och samordning med andra vårdgivare inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt för vårdtagaren. MAS och MAR arbetar fortlöpande med uppföljning och utveckling av riktlinjer i verksamheten. De har skyldighet att på olika sätt ingripa i vården av enskilda vårdtagare om det är nödvändigt för att garantera vårdtagaren en trygg och säker vård.

MAS och MAR ansvarar för att Lex Maria anmälan görs till Socialstyrelsen, det sker om en brukare drabbas eller utsätts för allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård. 

Kontakt

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Ann-Christin Andersson-Leeman
Tel. 0586-481 34

Postadress
66 Västergården
693 80 Degerfors

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Katarina Olsson
Tel. 073 765 53 83

Senast uppdaterad 2017-08-17
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934