Hitta rätt inom vård, stöd och omsorg

Information om

Kontakt

Socialjour

Socialjouren kontaktas vid akuta ärenden då barn far illa, vid kvinnomisshandel, vid missbruk bland barn och unga eller akuta ärenden enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall(LVM).                                            

Under kontorstid kontaktas
socialsekreterargruppen
tel: 0586 481 00 vx.    

Efter kontorstid: SOS alarm 112         

                           


Politisk ledning

                           

Socialnämndens ordförande
Anita Bolin-Neuman (V)
Tel. 0586-481 00 vx.Postadress:
2 Socialnämnden 693 80 DEGERFORS

Förvaltningsledning

                           

Socialchef
Ingmar Ångman
Tel. 0586-482 40
Postadress:
2 Socialnämnden 693 80 DEGERFORS

Verksamhetschef
Marina Lichterman tel. 0586-482 45

Enhetschef Myndighetsutövning
Lena Hjalmarsson tel. 0586-484 56

Biståndsenheten
tel. 0586-482 26
telefontid vardagar kl 08:30 - 09:30

Enhetschef  Försörjning och arbete
Tina Motin tel. 0586-481 48

Enhetschef  gruppbostäder LSS
Johanna Bengtzing tel. 0586-481 60

Enhetschef funktionsstöd
Karoline Larsson tel. 0586-481 41

Enhetschef  ensamkommande barn
Jamal Byazidi tel. 0586-484 40

Socialsekreterargruppen/barn och familj
tel. 0586-481 00 vx.
telefontid vardagar 08.30-09.30

Socialsekreterargruppen/försörjning
Tel. 0586-481 00 vx.
telefontid vardagar 08.30-09.30


Postadress:
15 Socialkontoret
693 80 Degerfors
Besöksadress:
Slingan 6, Degerfors

 

Vård och omsorg (äldreomsorgen)        

Vård och omsorgöppnas i nytt fönster

Kommunal hälso- och sjukvårdöppnas i nytt fönster
 

 

Verksamhetschef
Jörgen Dahl-Larsson tel. 0586-484 12

Enhetschef Hemtjänst
Ann-Catrine Rang tel. 0586-483 97
Maria Mohlin tel. 0586-483 24
Camilla Darvelid tel. 0586-485 18

Enhetschef Demens, Västergården
Maritha Eklind tel. 0586-481 31

Enhetschef  Korttidsvård/växelvård
Pernilla Borg tel. 0586-485 82

Enhetschef Hälso- och sjukvård
Tommy Eriksson tel. 0586-484 59

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Ann-Christin Andersson-Leeman
tel. 0586-481 34

Postadress:
66 Västergården
693 80 Degerfors
Besöksadress:
Va: Jannelund 17 A.

Enhetschef  Demens, Letälvsgården
Jeanette Karlsson tel. 0586-481 91

Enhetschef Omvårdnad, Letälvsgården
Anne Larsson tel. 0586-481 90

Postadress:
65 Letälvsgården
693 80 Degerfors
Besöksadress:
Sveagatan 11

Stödfunktioner inom socialförvaltningen

Personal/ekonomiassistent
Ingela Ekberg tel. 0586-483 19
Receptionist
Ann ÖhrmanTel: 0586- 482 41
Receptionist/ekonomiassistent
Maria Ohlsson
Tel: 0586-483 55
Ekonomiassistent
Siw Quarfordt
Tel: 0586-484 93
IT-samordnare
Jörgen Neuman
Tel: 0586-482 38

Senast uppdaterad 2017-10-02
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934