Kommunala pensionärsrådet

KPR (Kommunala Pensionärsrådet) är ett organ för samverkan, samråd och information i övergripande frågor av särskilt intresse för pensionärerna mellan kommunen och penionärernas organisationer. Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer för förändringar av viktigare karaktär som berör pensionärerna. Pensionärer ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden men berör hela kommunens verksamhet.

I rådet ingår politiker och ledamöter föreslagna av pensionärsorganisationerna i kommunen. Socialnämnden väljer ledamöterna till rådet. KPR sammanträder minst fyra gånger per år.

Här nedanför hittar du protokollen från Kommunala pensionärsrådets möten. Klicka på protokollet för att öppna det. Protokollen är sorterade i datumordning, siffrorna anger mötesdatum. För att kunna läsa protokollet krävs att du har Adobe reader installerat på din dator. Du kan ladda ner programvaran gratis här Adobe.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakter

Socialnämndens ordförande Anita Bohlin-Neuman (V) Tel: 0586 - 481 00 vx.


Senast uppdaterad 2017-09-28
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934