Kommunens hemsjukvård

Degerfors kommun eftersträvar att alla som vill så långt det är möjligt ska ges förutsättningar att bo kvar hemma i sin bostad.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan till exempel vara hjälp med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad.

En annan del av hemsjukvården är rehabilitering. Mer information finns under rubriken rehabilitering och hjälpmedel. 

Vem kan få hemsjukvård?

Den som har stora svårigheter att ta sig till vårdcentralen och har ett varaktigt eller vid enstaka tillfällen återkommande behov. Hemsjukvård kan fås oavsett ålder. 

Hur får du hemsjukvård?

Du vänder dig till vårdcentralen. Om personalen där anser att du behöver hemsjukvård kontaktar de kommunen. En vårdplanering görs sedan då ansvaret lämnas över till kommunen.

I samband med utskrivning från sjukhus kan också en vårdplanering göras där behovet av hemsjukvård beslutas.

När du inte längre uppfyller kriterierna för hemsjukvård så skrivs du ut från kommunens hälso- och sjukvård. Uppstår sedan nytt behov så får du vända dig vårdcentralen.

Vem utför hemsjukvården?

Insatserna utreds och beslutas av kommunens distriktssköterskor. Distriktssköterskan kan själv utföra insatsen eller delegera den till annan sjukvårdskunnig personal i hemvården. Vid behov sker samverkan med vårdcentral och sjukhus.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad enligt fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst. Läs mer om de olika avgifterna under menyn ”Avgifter och taxor” som du hittar till vänster.


Kontakt

Tommy Eriksson
Enhetschef sjuksköterskegruppen och Rehabiliteringen
Tel. 0586-484 59

Senast uppdaterad 2017-09-29
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934