Hälso- och sjukvård

Kommunen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom sitt ansvarsområde.
Degerfors kommun tillhör Region Örebro län, i kommunen finns ett apotek och en vårdcentral. Närmaste akutmottagning är Karlskoga lasarett.

Ansvarsfördelning mellan kommunen och Region Örebro län

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar de som bor i särskilda boendeformer och vistas på korttidsboende. Kommunen ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som vistas på dagverksamhet. Genom överenskommelse med Region Örebro län omfattar kommunens hälso- och sjukvårdsansvar även ansvaret för sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad (somatisk och psykiatrisk), rehabilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar insatser av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Region Örebro län ansvarar för läkarinsatser.

Läs mer om:

Senast uppdaterad 2015-11-25
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934