Samarbetssamtal

Vänder sig till föräldrar som:

Håller på att separera. Lever åtskilda och har svårt att prata med varandra om barnen och samarbeta kring dem.

Samtalen syftar till att hjälpa er att:

Komma överens i frågor som gäller barnen, t.ex. var de skall bo och hur umgänget skall vara. Hitta ett bra sätt för samarbete kring barnen i fortsättningen.
Samarbetssamtalen leda av socionomer som har kunskap i familjerättslig lagstiftning och som har erfarenhet av svårigheter och problem hos barn och föräldrar som lever åtskilda. Vi har tystnadsplikt och för ej journal. Samtalen är kostnadsfria.

Vill du beställa tid eller få mer information kontakta:

Socialsekreterare Kerstin Nilsson eller Lena Hjalmarsson.
Se kontaktruta för mer information.

Kontakt

Socialsekreterare
Kerstin Nilsson
Tel. 0586-484 74

Socialsekreterare
Lena Hjalmarsson
Tel. 0586-484 56

Postadress
15 Socialförvaltningen
693 80 DEGERFORS

Besöksadress
Slingan 6
Degerfors

Senast uppdaterad 2016-02-10
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934