Pinocchio

En arbetsmodell med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende.

I Degerfors kommun finns Pinocchio. Det är en arbetsmodell som finns till för barn i åldern 6-12 år som uppvisar ett normbrytande beteende. Normbrytande beteende kan innebära både aggressiva, utagerande beteenden och icke-aggressiva normbrytande beteenden. Det kan handla om trots, ilska, avsaknad av rädsla, överaktivitet, koncentrationssvårigheter, svårigheter med kamrater, eller beteenden så som att bryta mot föräldrars regler, snatta, stjäla saker och vandalisera.

Arbetet sker i samverkan mellan föräldrar, skola och socialtjänst och är en form av tidigt förebyggande arbete. Barnen är i fokus för arbetet men arbetet riktar sig till de vuxnas bemötande och arbetsmetoder (både i skolan och i hemmet). Målet är att skapa en miljö och ett samspel i hem och skola som är optimal för de barn som uppvisar normbrytande beteende. Parallellt arbete sker alltså i skolan mellan barn och pedagoger och i hemmet mellan föräldrar och föräldravägledare. Omfattningen av arbetet, tid och innehåll, bestäms i sam­råd med föräldrar­na/vårdnadshavarna.

Personalens förhållningssätt inom Pinocchio vilar på Vägle­dande samspel (ICDP) vilket syftar till att utveckla och aktivera ett positivt samspel mellan vuxna och barn. Väg­ledande samspel grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande. Detta förhållningssätt ska vara ut­gångspunkten för de konkreta arbetsmetoder som an­vänds.

Intresserad av att veta mer om Pinocchio? Kontakta någon av oss:

Föräldravägledare:
Ann-Cathrin Axelsson

070-6655529
Ann-cathrin.axelsson@degerfors.se

Fritidspedagog:
Magnus Jakobsson
070-4205476
Magnus.jakobsson@edu.degerfors.se

Specialpedagog:
Ninni Påhlsson
0586-48213
Ninni.pahlsson@degerfors.se

Förskollärare:
Anita Andersson

0704205413
Anita.andersson@edu.degerfors.se


Vår folder

Senast uppdaterad 2016-11-24
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934