Fastställa faderskap

Om en kvinna inte är gift vid ett barns födelse är socialnämnden skyldig att verka för att faderskap fastställs genom erkännande eller dom. I de flesta fall bor föräldrarna tillsammans och faderskapsutredningen blir då i regel ganska enkel.

Sammanboende föräldrar kan vända sig till socialnämnden för att fastställa faderskapet också innan barnet är fött.I andra fall blir utredningen mer omfattande med exempelvis blodprov och ibland måste faderskapet fastställas genom domstolsbeslut. Även i dessa fall kan modern vända sig till socialnämnden innan barnet är fött för att påbörja faderskapsutredningen.

Kontakt

Förfrågningar och tidsbeställning

Socialsekreterare
Kerstin Nilsson
Tel: 0586-484 74
Mob: 070-664 83 73


Besöksadress
Familjecentralen, Pilgårdens vårdcentral, Degerfors

Senast uppdaterad 2016-10-24
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934