Mål för arbetet i Degerforsmodellen

Mål för arbetet i Degerforsmodellen för 2016-2017 är:

  1. Öka måluppfyllelse i skolan
  2. Använda Vägledande samspel i praktiken
  3. Ungdomsdialog-involvera ungdomar kontinuerligt som del i Degerforsmodellen
  4. Synliggöra möjligheter och resurser som finns för barn/unga och familj (familjeguiden)
  5. Etablera en organiserad samverkan för enskilda tonårsbarn i praktiken (SIG)
  6. Ökad kunskap och förståelse om sociala medier och hur det påverkar varje individ
  7. Vara attraktiva verksamheter


Kontakt

Folkhälsochef
Cecilia Ljung
Tel: 0586-622 43
cecilia.ljung@karlskoga.se

Senast uppdaterad 2017-05-26
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934