Ansökan om adoption

Socialnämnden är beslutsinstans när det gäller möjligheten att få adoptera. En adoption föregås alltid av en hemutredning där familjens lämplighet prövas. En uppföljning av adoptionen görs alltid efter sex månader upp till ett år.
Kontakt

Förfrågningar och tidsbeställning kan göras till någon i Familjehemsgruppen

Cecilia Birath Hurtig
Familjehemssekreterare
Tel: 0586-619 42

Ylva Vogel
Familjehemssekreterare
Tel: 0586-611 76

Tarja Edström
Familjehemssekreterare
Tel: 0586-614 16

Senast uppdaterad 2014-03-11
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934