Ingen fondutdelning i år.

Vi kan tyvärr inte dela ut några fondmedel i år.
Anledningen är att det saknas medel i våra fonder.
Ansökan
Senast uppdaterad 2012-10-19
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934