Särskilt boende Västergården

Västergården är ett särskilt boende med inriktning demenssjukdom och särskilda behov. Västergården består av 5 st boendeenheter och en korttidsenhet. Totalt på Västergården finns drygt 30 lägenheter för permanent boende och 16 platser för korttids- eller växelvård.

Personalen på Västergårdens särskilda boende och korttidsenhet består av ett 40- tal omsorgs- och omvårdnadspersonal. Tillgång till sjuksköterska finns i huset och läkare besöker Västergården varja vecka. Fotvård erbjuds också på Västergården.

Gemensamma utrymmen finns i form av ett större samlingsrum samt en matsal där man kan inta gemensama måltider. I samlingsrummet bjuds ibland på underhållning.

 

Kontakta oss på Västergården


Maritha Eklind
Enhetschef
Tel: 0586-481 31

Pernilla Borg
Enhetschef
Tel. 0586-485 82

Besöksadress:
Sveagatan Va: Jannelund 17

Postadress:
Va: Jannelund 17
693 33, Degerfors

Senast uppdaterad 2017-05-04
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934