Korttidsenheten Slussen

Vår korttidsenhet Slussen är en avdelning för rehabilitering, avlastning, växelvård och vård i livets slutskede.
Vår personal består av undersköterskor, arbetsterapeut, sjuksköterska och det finns tillgång till läkare, sjukgymnast, kurator efter bedömning/behov samt fotvård.

Rehabilitering
Vi vill ge stöd, träning och stimulans för att återvinna eller behålla bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga.

Avlastning - Växelvård
Vi vill ge anhöriga möjlighet till avlastning.

Palliativ vård (vård i livets slutskede)
Vi vill ge en god och meningsfull vård i livets slutskede och samtidigt ett stöd till anhöriga.

Kontakta oss på Slussen

Pernilla Borg
Enhetschef
Tel: 0586-485 82

Patienttelefon Slussen grön
0586-483 21

Patienttelefon Solrosen
0586-484 19

Gästtelefon Solrosen
0586-481 35


 Besöksadress:
Va: Jannelund 17

 Postadress:
 Va: Jannelund 17 
 693 33, Degerfors

Senast uppdaterad 2017-02-28
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934