Kommunens olika boendeformer

Att få tillgång till ett boende via kommunens socialtjänst kan för många vara en trygghet. Degerfors kommun erbjuder olika boendeformer beroende på den sökandes behov och önskemål.

Inom Vård och omsorg finns två stycken särskilda boenden, Västergården och Letälvsgården. Särskilt boende är en form av permanent boende för personer med omfattande behov av omsorg och vård. Särskilt boende erbjuds när hjälp och stöd inte kan tillgodoses på annat sätt. För att få plats på särskilt boende och korttidsenheten krävs ett biståndsbeslut som ansöks hos kommunens biståndshandläggare. 
Våra särskilda boenden har olika inriktningar för att på bästa sätt hjälpa och stödja den enskilde. Det finns boenden för personer med demenssjukdom, fysiska funktionsnedsättningar och för personer med särskilda behov.

Inom Individ- och familjeomsorgen driver kommunen ett HVB-hem (hem för vård och behandling) för ensamkommande asylsökande barn, Vida Världen.

Mer detaljerad information om de olika boenden inom Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorgen hittar du via länkar till höger på sidan.

Inom Omsorgen om funktionshindrade finns fyra stycken gruppboenden. Skolgatan, Nya Brogatan, Björklundsgatan och Odelbergsvägen samt ett tillsynsboende, Muttern. För mer information om boenden inom Omsorgen om funktionshindrade kontakta t. f. verksamhetschef Karoline Larsson tel. 0586-481 41.

 


 

Våra boenden
Hur ansöker jag om boende

Ansöker om kommunalt boende inom socialtjänsten gör du via kommunens  biståndsenhetöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2016-04-15
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934