Öppenvården Fyran

Fyran är en verksamhet som vänder sig till vuxna personer med missbruksproblematik bosatta i Degerfors kommun.
Fyrans målsättning är att stödja personer i deras strävan till nykterhet. Verksamheten består av olika former av aktiviteter, gemenskap, sysselsättning, social träning, spegling, ADL träning m m. Deltagande sker efter ansökan och beslut av socialsekreterare.
Kontakt

Ann-Kristin Karlsson
socialsekreterar
Tel:0586-484 98
annkristin.karlsson@degerfors.se

Anja Westling
socialsekreterare
Tel: 0586-483 49
anja.westling@degerfors.se

Jennifer Isaksson
socialsekreterare
Tel: 0586-48
jennifer.isaksson@degerfors.se

Besöksadress
Slingan 6, Degerfors

Postadress
15 Socialkontoret
693 80 DEGERFORS

Senast uppdaterad 2015-06-05
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934