Lyftet – ett behandlingsprogram enligt 12-stegsmodellen

Tolv steg till god livskvalitét.

Kanske har du kommit så långt att du inte orkar använda droger längre. Det fungerar inte längre utan för dig bara längre ner i avgrunden. Säkert har du någon gång funderat över din situation och känt dig villrådig över hur du ska kunna förändra den. För din egen skull – låt inte en falsk optimism och förhoppning om att det ska ordna sig av sig själv styra ditt fortsatta handlande.

Hur går jag tillväga


Efter den första kontakten med antingen Karlskoga eller Degerfors kommun möter Du den alkohol/drog behandlare som ansvarar för behandlingen. Då får Du information om hur behandlingen går till och vad den innehåller. Behandlingstiden är planerad till 10 veckor men kan bli individuell utifrån behovet.

Nykter och drogfri


Enligt 12-stegsmetoden måste alla deltagare vara helt nyktra och drogfria under behandlingstiden. Alkoholtest under behandlingstiden är obligatorisk och även urinprovtagning vid behov.

Egna erfarenheter


Behandlingsansvarig personal som arbetar med behandlingen har lång erfarenhet av att behandla personer, som är beroende av alkohol och/eller droger och har personlig erfarenhet av missbruk, eget och anhörigs, samt 12-stegsmodellen.

Du bestämmer själv om du vill göra något åt din situation!


Om så är fallet ring oss och boka tid för ett samtal. Du hittar oss i kontaktrutan till höger.
Kontakt

Ann-Kristin Karlsson
socialsekreterar
Tel:0586-484 98
annkristin.karlsson@degerfors.se

Anja Westling
socialsekreterare
Tel: 0586-483 49
anja.westling@degerfors.se

Jennifer Isaksson
socialsekreterare
Tel: 0586-48
jennifer.isaksson@degerfors.se

Besöksadress
Slingan 6, Degerfors

Postadress
15 Socialkontoret
693 80 DEGERFORS

Senast uppdaterad 2015-06-05
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934