Beroende och missbruk

Socialtjänsten ansvarar för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk.

Under rubriken Beroende och missbruk har vi samlat information om det stöd och de insatser Degerfors kommun kan erbjuda personer eller anhöriga till personer med missbruksproblem.

Vi erbjuder

  • Öppenvård
  • Behandling enligt 12-stegsmodellen
  • Beroendemottagning
  • Stödsamtal
Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra Socialsekreterare som arbetar inom enheten.
Du hittar oss i kontaktrutan till höger.
Kontakt

Ann-Kristin Karlsson
socialsekreterar
Tel:0586-484 98
annkristin.karlsson@degerfors.se

Anja Westling
socialsekreterare
Tel: 0586-483 49
anja.westling@degerfors.se

Jennifer Isaksson
socialsekreterare
Tel: 0586-481 61
jennifer.isaksson@degerfors.se

Besöksadress
Slingan 6, Degerfors

Postadress
15 Socialkontoret
693 80 DEGERFORS

Senast uppdaterad 2016-05-17
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934