Kvarnbergs aktivitetscenter

Kvarnbergs aktivitetscenter erbjuder arbetsträning till människor som är i behov av stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsträningen syftar till att verka för en långsiktig lösning för utslussning till arbete inom den ordinarie arbetsmarknaden och en egen försörjning. Arbetsträningen ska ha en rehabiliterande inriktning och även innehålla social träning.

Målgrupp
Vuxna mellan 18 och 65 år med socialmedicinska funktionsnedsättningar, psykiska funktionsnedsättningar, långtidssjukskrivna av andra orsaker än fysiska eller långvarigt beroende av försörjningsstöd som är motiverade till en förändring av sitt liv och som har en vilja att komma vidare ut på öppna arbetsmarknaden.

Arbetsinnehåll
För deltagarna är det arbetsträning i någon av följande former:

- snickeriverkstad

- uteverksamhet (snöskottning, gräsklippning, transporter, flyttningar)

- monteringsarbete (div. legoarbeten)


Kontaktpersoner

Arbetsledare
Anki Lokander
Peter Barksell
Johnny Karlsson

Tel: 0586-483 59
Mob: 073-920 43 59
Mob: 073-920 43 60

Epost: kvarnberg@degerfors.se

Besöksadress: Industrigatan 8, Degerfors

Senast uppdaterad 2014-08-28
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934