Kamraten

sysslesättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Det är viktigt att ta vara på förmågan hos varje individ och underhålla den kunskap och de färdigheter som finns, samt att ge möjligheter till personlig utveckling.

Syftet med Kamratens verksamhet är att ge personer stöd och hjälp i att delta i en sysselsättning eller aktivitet, att bryta isolering, att få gemenskap med andra och att få struktur i vardagslivet. För varje deltagare som börjar på Kamraten görs en individuell handlingsplan.

För att kunna delta i Kamratens sysselsättning krävs ett beslut från kommunens biståndshandläggarelänk till annan webbplats.

Våra aktiviteter är bl.a. div. legoarbeten, bakning, lokalskötsel, promenader, utflykter och resor, gemensam frukost och fika. Vi gör också studiebesök och firar gemensamma högtider.

Vi har olika typer av samtal. Det kan vara i grupp eller enskilt, anhörigsamtal, informationsmöten och uppföljningsmöten.


Kontakt

Ann Lärkhammar
Handledare
Tel: 0586 - 483 84

Emelie Jatko
Handledare
tel: 0586 - 483 84

Epost: Kamraten

Besöksadress: Slingan 4
Postadress: 15 Socialförvaltningen
693 80 Degerfors

Senast uppdaterad 2014-06-23
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934