Anhörigstöd

Hjälper eller tar du hand om en anhörig som på grund av sin sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller missbruk behöver stöd för att klara sin vardag?

Anhörigstödet är till för dig som har en familjemedlem eller närstående som du stöttar eller vårdar. Det kan vara ett barn, make/maka, förälder, vän eller annan närstående.

Den du stöttar eller vårdar är långvarigt sjuk, fysisk eller psykisk funktionsnedsatt, äldre eller har ett missbruk/beroende.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, information eller utbildning.

Anhörigstödet är en service till medborgarna och är kostnadsfri

Önskar du kontakt för egen del eller vill du vara med och påverka uppbyggnaden av anhörigstödet i Degerfors kommun? Kontakta kommunens anhörigsamordnare. 

Vi har sammanstält länkar till andra organisationer och verksamheter som kan vara resurs till dig som anhörig.

Kontakt


Emma Wahlund
Anhörigsamordnare
Tel. 0586 - 483 36

Postadress:15 Socialkontoret,
693 80 Degerfors

Besöksadress: Slingan 6, Degerfors

Senast uppdaterad 2017-12-12
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934