Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

VMA är ett viktigt hjälpmedel i samband med olyckor och risk för olyckor. VMA används för att så snabbt som möjligt få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer.

VMA-systemet


VMA-systemet utgörs dels av utomhuslarm, dels av meddelanden i radio och TV.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Den ska ljuda under minst två minuter.

Det finns två olika typer av meddelanden

  • varningsmeddelande, som sänds omedelbart när det finns risk för skada på liv, egendom eller i miljön
  • informationsmeddelande, som sänds så snart som möjligt och används för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön.

När du hör VMA-signalen ska du

  • söka skydd inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventiler
  • lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion.

Faran över


När faran är över startas signalen Faran över, en ca 30 sekunder lång signal.

Viktigt Meddelande och Faran över provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Senast uppdaterad 2011-03-15
  Det går inte att kontakta den sidansvarige då denne saknar e-postadress.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934