Viktiga kontakter och telefonnummer

Vid akuta nödlägen - ring nödnumret 112


Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödlägen där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Nödnumret 112 är det gemensamma telefonnummer som ska användas när man är i akut hjälpbehov av samhällets hjälpresurser. När du ringer nödnumret 112 besvaras alltid ditt hjälpsamtal av en SOS-operatör. Nödnumret ska bara användas i akuta nödsituationer.

Telefonnummer när det inte är akut


I många situationer kan du vända dig direkt till andra myndigheter och organisationer istället för att ringa till nödnumret 112. Vi har sammanställt en lista på några viktiga telefonnummer.
 • Risklinjen 020-636 636
 • Ambulansbeställning 019-12 40 50
 • Apotekens Läkemedelsupplysning 0771-450 450
 • Brandriskprognos 019-18 99 05
 • BRIS 020-230 230
 • Brottsförebyggande rådet BRÅ 08-401 87 00
 • Brottsofferstödetlänk till annan webbplats Karlskoga, Degerfors, Hällefors, 0586-576 49
 • Giftinformationscentralen 08-33 12 31 (dagtid). Vid akut förgiftningstillbud ring 112.
 • Gator, vatten- och avloppsledningar 0586-636 00
 • Degerforsbyggen AB, 0586-636 00
 • Degerfors energi AB, el- och fjärrvärmenät, 0586-405 79
 • Kvinnohuset Karlskoga/Degerfors 0586-395 00
 • Läkemedelsupplysningen 020-66 77 66
 • Medmänniska 08-702 16 80 (alla dagar 19.00-07.00)
 • Polis 114 14
 • Räddningstjänst 0586-636 00
 • Sjukvårdsrådgivning, allmän 019-602 31 00
 • Sjöräddningen 031-64 80 20
 • Tandläkare (jourhavande) 112
 • Folktandvården Karlskoga/Degerfors 0586-519 00 mån-fre kl 9-10
 • Privattandläkarna Örebro län 019-10 00 45
 • Texttelefonanvändare, sjukvårdsupplysningen 020-33 00 20
Senast uppdaterad 2012-04-16
  Det går inte att kontakta den sidansvarige då denne saknar e-postadress.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934