Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer (POSOM)

Människor som blivit utsatta för stor fara löper risk för att få allvarliga psykiska problem under lång tid om inte hjälp sätts in i ett tidigt skede. Därför finns POSOM, psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.

POSOM-gruppen består av representanter från kyrka, socialtjänst, barn- och utbildningsförvaltning samt primärvård. Posom-gruppen har nära kontakter med polis och räddningstjänst.

POSOM-gruppen är förankrad i kommunledningen och ger stöd till de kommunala verksamheternas krisgrupper genom att organisera deras arbete vid en större kris eller katastrof. Det gäller allt från att upprätta stödcentra till att förmedla och upprätta kontakter. Krisgrupperna får då större möjlighet att agera mer operativt.

POSOM-samordnare

Kerstin Nilsson
Tel: 0586-484 74

Senast uppdaterad 2015-03-25
Kontakt med sidansvarig:  Andreas Persson
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934