Drogförebyggande arbete

Karlskoga och Degerfors förebyggande arbete mot droger syftar till att ge befolkningen möjlighet till god livskvalité och hälsa.

Detta ska huvudsakligen ske genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det positiva och friska är i fokus, för att stärka och bidra till god hälsa, välbefinnande och en fortsatt positiv utveckling. Ett välutvecklat drogförebyggande arbete innebär insatser på individ-, grupp och samhällsnivå.

Karlskoga och Degerfors har kommunspecifika folkhälsoplaner där förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping och tobak är ett av de prioriterade områdena.

Karlskoga och Degerfors har beslutat om följande övergripande mål:

* Höja debutåldern för alkoholkonsumtionen

* Förmå ungdomar att avstå från alkohol, narkotika, tobak och doping * Utveckla och förbättra befintligt arbete gällande tillsyn

* Verka för förebyggande aktiviteter i syfte att minska alkoholbruk för ungdomar (exempel drogfri skolavslutning, Blås Grönt, strategi för säkra och trygga arrangemang)

* Stärka föräldrar/vårdnadshavare i en mer restriktiv attityd (exempel Stoppa langningen och TÄNK OM)

* Verka för tidig upptäckt och insatser (samverkan mellan aktörer inom kommunen samt utanför)

* Fortsatt samverkan mellan berörda aktörer (nätverk inom och utanför kommunen

Senast uppdaterad 2017-03-07
Skicka e-post till sidansvarig: Suzanne Hällström
Näringslivssekreterare


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934