Folkhälsa - livsvillkor och livsstil

Att må bra är en förutsättning för att kunna uppnå livsmål och ha en bra livskvalitet. Hur människan mår påverkas av hur samhället är organiserat och hur människors livsmiljö och livsvillkor ser ut.

Kommunen har ett omfattande ansvar när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för sina invånare.

Folkhälsoarbetet i Karlskoga och Degerfors verkar för att skapa god och jämlik hälsa för alla medborgare, samt för att stärka barnets rättigheter.

Grundpelare i arbetet är de elva nationella folkhälsomålen samt Barnkonventionen. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Allt arbete bygger på samverkan med andra verksamheter och organisationer, dels inom kommunen men också regionalt och nationellt.

Exempel på extern samverkansorganisationer är:

- Örebro läns landsting  länk till annan webbplats
- Partnerskapet för barnkonventionens genomförande länk till annan webbplats

Kontakt

Folkhälsochef
Cecilia Ljung
Tel: 0586-622 43

Folkhälsoutvecklare
Kristin Adamsson
Tel: 0586-613 36

Johanna Karlsson
Tel: 0586-622 39

Ida Varg
Tel: 0586-622 13

Utredningsledare
barn och ungdom
Ida Broman
Tel: 019-602 63 46
Mobil: 072-146 73 26

Fax
0586-619 83

Postadress
Karlskoga kommun
15. Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Nyhetsbrev

December 2015PDF (pdf, 293.1 kB)
Sommarhälsning 2016PDF (pdf, 298 kB)

Instagram

Följ oss - härlänk till annan webbplats

Enkät om familjestöd

Vi vill veta vad du som föräldrar med barn i ålder 0-20 år tycker om vårt kvalitetsåtagande som handlar om familjestöd.

Du kan svara på enkäten - härlänk till annan webbplats


Senast uppdaterad 2017-05-30
Skicka e-post till sidansvarig: Suzanne Hällström
Näringslivssekreterare


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934