Döda djur och slaktavfall

Råd och regler för nedgrävning av sällskapsdjur, hästar, vilda djur och slaktrester. Döda djur från livsmedelsproduktion såsom nötkreatur och grisar får inte grävas ner, de ska skickas med Svensk Lantbrukstjänsts insamling.

Sällskapsdjur

Det är tillåtet att gräva ner döda hundar, katter och andra små sällskapsdjur samt vilda djur, men någon olägenhet till följd av nedgrävningen får inte uppkomma.

Hästar

Självdöd/avlivad häst får grävas ner om det sker enligt anvisningar från oss på miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen. Du ska även följa vissa EU-regler vid nedgrävningen. Kontaktinformation till oss hittar du till höger och där finns även informationsblad om vad du bör tänka på vid val av plats och hur nedgrävning bör genomföras.

Insamlingskrav

Det finns regler för hantering, omhändertagande och bearbetning av döda djur och annat animaliskt avfall från livsmedelsproduktion. Reglerna omfattar till exempel nötkreatur, får och grisar. Syftet med reglerna är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar till djur och människor. Rent generellt gäller att allt animaliskt avfall d.v.s. döda djur eller delar av döda djur från livsmedelsproduktionen ska samlas in. Det innebär att även slaktrester från hemslaktade djur omfattas av insamlingskravet. Insamlingen utförs av Svensk Lantbrukstjänst AB som i sin tur anlitar lokala entreprenörer. På Svensk Lantbrukstjänst ABs hemsida hittar du kontaktinformation och aktuella priser för hämtning m.m. http://www.svensklantbrukstjanst.se/länk till annan webbplats

Finns det något undantag från insamlingskravet i Degerfors kommun?

Nej, inte mer än vad som nämnts ovan beträffande häst, hund, katt och andra små sällskapsdjur samt vilda djur. Från och med 2007 gäller insamlingskravet för hela Degerfors kommun, ingen församling undantagen.

Nedgrävning av vilda djur och slaktrester från jakt

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion, under förutsättning att ingen misstanke om smittsam sjukdom finns. Vid misstanke om att ett vilt djur bär på smittsam sjukdom bör Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kontaktas. http://www.sva.se/länk till annan webbplats


Kontaktuppgifter

Inspektör
Meho Efendira
Miljöinspektör
Vikariat t.o.m 2016-12-31
Tel: 0586-482 49


Mer om

Senast uppdaterad 2016-08-25
Skicka e-post till sidansvarig: Mårten Persson
Miljö- o samhällsbyggnadschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934