Vattenmätare och avläsning

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder och måste betala för. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte fryser sönder eller utsätts för annan åverkan. Här kan du läsa mer om vattenmätare och vilka regler som gäller.


Vad är en vattenmätare?

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten.Vattenmätaren tillhandahålls och tillhör förvaltningen kretslopp och vatten vars personal även monterar den. Endast Degerfors Kommuns personal har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt öppna och stänga servisventil. Om du planerar att ändra vattenmätarens placering måste du först kontakta oss. Vår personal bär alltid arbetskläder märkta ”VA-AVD Degerfors Kommun” och kan alltid legitimera sig. Skulle du vara tveksam när någon uppger sig komma från oss kan du alltid ringa vår driftenhet på 0586 - 484 41 eller 0586 - 481 00 för att kolla innan du släpper in dem.


Avläsning av vattenmätare


En gång om året skicka vi ut ett självavläsningskort, där du själv läser av din vattenmätare och rapporterar in ställningen. Om ni har några frågor angående avläsningen eller själva mätaren är det bara att kontakta oss på Serviceförvaltningen.


Placera din vattenmätare på rätt sätt

Mätaren ska vara skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Belysning ska finnas. Platsen där vattenmätaren sitter ska tåla spill och läckage av vatten. Ett exempel på en lämplig placering är ett våtrum med golvbrunn. Mätarplatsen måste vara väl ventilerad för att undvika kondens och mögel. Som fastighetsägare ansvarar du för att det finns ventiler i anslutning till mätarplatsen som går att komma åt.


Ansvar för vattenmätaren


Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kontakta Serviceförvaltningen om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte eller reparation betalas av fastighetsägaren.


Om vattenmätaren fryser sönder

Som fastighetsägare ska du kontrollera din vattenmätare om den sitter i ett ouppvärmt utrymme med risk för frysning av mätare eller ledning. Om mätaren frusit ska du först värma och sedan försöka isolera ledningen och vattenmätaren. På grund av brandfara ska du inte använda öppen låga. Om du misstänker att vattenmätare eller ledning frusit sönder måste avstängningsventilerna till mätaren stängas. Behöver vi byta din trasiga vattenmätare är det du som fastighetsägare som betalar för det.


Om du har frågor

Har du frågor om vattenmätare och avläsning? Kontakta Serviceförvaltningen

Lämna mätarställning hos IDATA

avlasning.selänk till annan webbplats
telefon 0774-440 400
fax 0370-34 61 02
posta det ifyllda självavläsningskortet

Ändring av abonnemang

Driftenheten Tel:0586 - 484 41


Frågor om självavläsning och vattenmätaren

VA montör Tel:0586 - 481 83

Senast uppdaterad 2015-10-20
Kontakt med sidansvarig:  Anders Luthman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934