Vattenmätare

Vattenmätare ska enligt lag bytas ut senast vart tionde år som avser mätning i hushåll. Det gäller mätare som har en kapacitet upp till 2,5 kbm/tim.


Dags att byta vattenmätare?


Har du fått ett brev att det är dags att byta vattenmätare, så ber vi dig göra en kontroll. Stäng avstängningsventil "A" och öppna en kran i huset. Om det inte kommer något vatten och mätaren inte snurrar, är ventilen tät och vattenmätare kan bytas.

Om det kommer vatten, prova att öppna och stänga ventilen "A" en gång till. Kommer det fortfarande vatten stänger inte ventilen och den måste bytas av en rörläggare. Kontrollera även att din vattenmätare sitter upp satt i en mätarkonsol, gör den inte det måste du kontakta en rörläggare för uppsättning av godkänd konsol. Kontakta Degerfors kommun, tel. 0586-481 00, för stängning av vattnet i gatan, när ni bokat tid med rörläggare. Rörläggare hittar du i gula sidorna.

Fastighetsägare är ansvarig för funktionen på dessa ventiler och måste se till att de fungerar.

Bild på vattenmätare med konsol och ventiler

________________________________________________________________________


Hur du läser av din vattenmätare


Vattenmätaren bör läsas av minst en gång per år. Utifrån avläsningen beräknas en årsförbrukning som ligger till grund för mellanliggande debiteringar av vattenförbrukningen. Läs här nedan hur du läser av din vattenmätare beroende på vilken sorts mätare du har


äldre modell av vattenmätare

Vattenmätare typ 1


Om du har en vattenmätare av denna typ skriver du in de siffror som syns i räkneverket. Denna står på 850 m3.

Räkneverket i mätaren visar ställningen i antalet kubikmeter.

mätarens serienummer på bilden är 2722070 och står på ringen

De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. 
Dessa ska inte ingå i det avlästa värdet. 
Kugghjulet snurrar alltid när vattnet används.


Nyare modell vattenmätare

Vattenmätare typ 2


Om du har en vattenmätare typ 2 läser du av de svarta siffrorna i räkneverket. De röda siffrorna är decimaler och skall ej ingå i det avlästa värdet. Denna står på 0 m3.

Kugghjulet snurrar alltid när vattnet används.

Mätarens serienummer på bilden är 13235624 och står på ringen.


Problem med att läsa av mätarställning?

Om du har problem med att läsa in din mätarställning, kontakta Serviceförvaltningen på nummer 0586 - 481 83 eller Växeln 0586 - 481 00


Kontakt

VA Montör Tel: 0586-481 83 

Växel Tel: 0586-481 00

E-post: driftenheten@degerfors.se

Relaterad information

Avläsning av Vattenmätaren

Senast uppdaterad 2018-01-08
Skicka e-post till sidansvarig: Anders Luthman
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934