Felanmälan vatten och avlopp

Är du utan vatten, misstänker en vattenläcka eller har hittat ett löst brunnslock? Gör en felamälan till oss. Vid akuta ärenden, 0586 - 481 86 eller 0586 - 481 00 (utanför kontorstid till Bergslagens Räddningtjänst 0586 - 636 00).


Akuta ärenden

Har du inget vatten i kranen eller fått översvämning i källaren?

Dagtid: 0586 - 481 00 eller 0586 - 481 86. Kvällar och Helger: 0586 - 636 00

Ring även om du ser vatten som kommer upp ur marken eller att du misstänker en vattenläcka. Kontakta oss också om ett brunnslock ligger löst och det finns risk för att någon kan trilla ner.


Inte akuta ärenden

Har du dåligt tryck i kranen eller har du sett översvämmade dagvattenbrunnar? Kontakta oss, ring 0586 - 481 00 eller skicka e-post till driftenheten@degerfors.se


Tänk på att...

Du som fastighetägare ansvarar för vatten- och avloppsledningar på din egen tomtmark och fram till en halv meter utanför. Där sitter den så kallade förbindelsepunkten, och där tar kommunen över ansvaret för ledningarnaVid akuta händelser jourtid

Räddningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster   Tel:0586 - 636 00

SOS Akut

Ambulans I nödsituation: 112 I icke brådskande fall: 0586 - 636 00

Polis I nödsituation: 112 I icke brådskande fall: 0586 - 636 00

Brandkår I nödsituation: 112 I icke brådskande fall: 0586 - 636 00

Senast uppdaterad 2016-01-25
Kontakt med sidansvarig:  Anders Luthman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934