Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Ju mindre kalcium och magnesium, desto mjukare vatten. Dricksvattnet i Degerfors kommun är mjukt.


Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader (ºdH). Ju lägre hårdhetsgrad, desto mjukare vatten.

Mycket mjukt vatten   0-2 ºdH Mjukt vatten:     2-5 ºdH
Medelhårt vatten:    5-10 ºdH
Hårt vatten:    10-20 ºdH      Mycket hårt vatten   20- ºdH

Degerfors vattenverk, 4,0 °dH, PH 7,5-8,5 Svartå vattenverk, 2,0 °dH, PH 7,5-8,5 Åtorps vattenverk, 4,5 °dH, PH 7,5-8,5

Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. På tvättmedelspaketen står hur mycket som du ska dosera. Det är ingen god idé att överdosera. Kläderna blir inte renare - bara svårare att skölja.Vattnet är mjukt i kommunen, dosera sparsamt!

illustrerad bil på kvinna som duschar
Senast uppdaterad 2015-04-16
Skicka e-post till sidansvarig: Anders Luthman
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934