Vattenkvalitet


Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Livsmedelsverket ställer höga krav på dricksvattnet i Sverige. Kvaliteten på dricksvattnet i Degerfors kommun är god.


Regelbundna vattenprover säkrar vattenkvalitet

För att säkerställa dricksvattenkvalitet tar Degerfors Kommun kontinueligt vattenprover från ett stort antal platser på hela ledningsnätet, Samtidigt tas prover från våra reservoarer och på utgående vatten i vattenverken.

Senast uppdaterad 2014-12-10
Skicka e-post till sidansvarig: Anders Luthman
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934