Utbyte av gamla VA-ledningar 

Om du ska dränera om eller byta ut befintliga vatten-, spill- och/eller dagvattenledningar inom tomtmark vill vi att du ska anmäla det till VA-enheten. Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar.

Vi behöver veta om du ska byta ledningar för att vi ska kunna samordna omläggning av våra ledningar då det behövs och för att vi ska kunna komplettera med exempelvis en dagvattenservis om sådan fattas.


Kontakt

VA-chef
Tony Kölborg
Tel: 0586-483 91

Vattenverket
Tel: 0586-483 02

Avloppsverket
Tel: 0586-483 02

Förvaltningschef
Anders Luthman
Tel: 0586-481 86

Senast uppdaterad 2014-12-11
Skicka e-post till sidansvarig: Anders Luthman
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934