Dricksvatten - enskilt och kommunalt


Dricksvatten

Degerfors Kommuns VA-enhet ansvarar för dricksvattenproduktion, distribution till abonnenterna kommer via ledningsnätet och att vattnet är av god kvalitet i både Degerfors, Svartå och Åtorp. Varje dygn distribueras i medeltal 3,65 miljoner liter vatten till våra abonnenter. 3,5 miljoner liter pumpas ut i Degerfors och 100 000 tusen liter i Svartå samt 50 000 tusen liter i Åtorp.


Kranvatten är ett livsmedel


Observera att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Använd inte varmvatten till matlagning på grund av ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör. Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest.


Dricksvattnet är missfärgat. Varför?

Man kan under vissa förutsättningar få utfälllning av järn och mangan i ledningsnätet som ger missfärgat vatten. Spola till dess vattnet är klart.


Dricksvattnet är vitt? 

Det finns luft i vattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om man låter vattnet stå en kort stund försvinner luften.
Viste du att....


...vi använder dagligen ca 180 liter vatten per person?


  • 10 liter mat och dryck
  • 35 liter toalettspolning
  • 35 liter disk
  • 25 liter tvätt
  • 65 liter personlig hygien
  • 10 liter övrig användning.

vågigt vatten

Kontakt

VA-chef
Tony Kölborg
Tel: 0586-483 91

Vattenverket
Tel: 0586-483 02

Avloppsverket
Tel: 0586-483 02

Förvaltningschef
Anders Luthman
Tel: 0586-481 86

Skyddsföreskrifter Degernäs vattenskyddsområde

KungörelsePDF (pdf, 39.6 kB)

SkyddsföreskrifterPDF (pdf, 28.8 kB)

SkyddsområdePDF (pdf, 846.2 kB)


Senast uppdaterad 2015-04-16
Skicka e-post till sidansvarig: Anders Luthman
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934