VA-avgifter

Avgifterna för gäller från 1 juli 2013 och är antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013.

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna är engångsavgifter som uppkommer vid anslutningen till den allmänna VA‑försörjningen. Brukningsavgifterna består a fasta årskostnader samt av rörlig kostnad, vilken beror på förbrukningen av vatten.

Du får hög-kvalitativt dricksvatten hemtransporterat til kranen och efter användandet tar vi hand om det, renar och återför det till naturen. I kommunens ansvar att ordna med vattentjänster ingår rättigheten att ta ut avgifter för att täcka de kostnader som verksamheten medför. Gällande avgifter framgår av kommunens VA-taxa. Kommunalt VA är inte en skattefinansierad verksamhet utan bekostas av VA‑kollektivet, våra abonnenter.

Brukningsavgift Privatboende

Vatten och avlopp 14,42 kr/m³
Grundavgift 1 600,00
Bostadsenhet 1 600,00 Alla priser inkl.moms

Brukningsavgiften gäller för en normalvilla som är ansluten till dricks- och spillvatten.

Brukningsavgifter för flerbostadshus och verksamheter

Kontakta serviceförvaltningens driftenhet.

Kontakt

Om du har frågor så är du alltid välkommen att kontakta Serviceförvaltningens driftenhet:

Driftenheten
Tel: 0586-484 41

AutogiroanmälanPDF (pdf, 118.8 kB)

Avgifter

VA taxanPDF (pdf, 95.9 kB)

Regler och ABVA

Senast uppdaterad 2015-04-16
Skicka e-post till sidansvarig: Anders Luthman
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934