Vatten och avlopp

VA-enheten ansvarar för att hushållen och företagen i Degerfors kommun har tillgång till rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

Degernäs vattentäkt

En utredning för Degernäs vattentäkt med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har tagits fram av Sweco AB. Degernäs vattentäkt ligger vid sjön Möckeln, nordost om Degerfors tätort. Förslaget till vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter kommer att behandlas i Servicenämnden.

Vattenverken

Ombyggnaden av vattenverket i Svartå blev klart under 2006, ett sandfilter installerades som renar de 65 000 m³ vatten som levereras ut till svartåborna. En översyn pågår på Degernäs vattenverk, provpumpningar för en ny uttagsbrunn har gjorts, och projektering för ombyggnad av elinstallationer pågår. Vattenverket i Åtorp kommer att ses över under 2008 för miljövänligare vattenrening.

Riskanalyser

Ett arbete med riskanalyser för våra 3 vattenverk pågår, syftet är att dokumentera de eventuella risker som kan finnas omkring och i verken efter de krav som ställs av Livsmedelsverket.

Avgifter

Degerfors kommunfullmäktige har den 29 april 2013 antagit en ny taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Den nya taxan träder i kraft från och med den 1:a juli 2013. Läs mer om den nya taxan under avgifter för vatten och avlopp.​

Vattenläckor - hjälp oss stoppa svinnet!

Varje år försvinner många tusen m³ dricksvatten på ett okänt sätt från ledningarna i Degerfors kommun. I många fall är orsaken till att vattnet försvinner en läcka och det är ett onödigt slöseri som vi vill få stopp på. Vi söker regelbundet igenom vårt ledningsnät i jakt på att upptäcka och reparera vattenläckor. Vi kanske inte hittar alla och nu vill vi gärna även ha din hjälp med att hitta läckorna. Ett helt ledningsnät tjänar vi alla på.

Vattenläcka utanför fastigheten. Vem ska kontaktas?
Under arbetstid, 7.00-16.00, ringer du 0586-481 86, övrig tid 0586-636 00.

Kontakt

VA-chef
Tony Kölborg
Tel: 0586-483 91

Vattenverket
Tel: 0586-483 02

Avloppsverket
Tel: 0586-483 02

Förvaltningschef
Anders Luthman
Tel: 0586-481 86

Avgifter

VA taxanPDF (pdf, 95.9 kB)

Larm och felanmälan

Utanför fastighets- och tomtgräns
Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar
Larm och felanmälan

Inom fastighets- och tomtgräns
se Gula sidornalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid akuta händelser jourtid

Räddningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster   Tel:0586 - 636 00

Senast uppdaterad 2015-04-16
Skicka e-post till sidansvarig: Anders Luthman
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934