Avfallsinformation

Under 1990-talet minskade mängden hushållsavfall efter det att källsortering införts och andelen hemkomposterande hushåll ökat. Dessvärre har trenden vänt och mängden hushållsavfall ökar igen.
1998 uppgick mängden hushållsavfall som transporterats till Karlskoga Värmeverk för förbränning till 2 000 ton. Motsvarande mängd 2003 var 2 700 ton. Från såväl miljö- som kommun- och abonnentekonomisk synvinkel måste trenden åter vändas.

Viktigt!


Endast hushållsavfall får lämnas i sopkärlet. Förpackningar, trädgårdsavfall och material som ska källsorteras och återanvändas får inte lämnas i sopkärlet.

Återvinningsstationer


Återvinningsstationer för källsortering finns på följande platser:
 • Åtorp, Lantmannavägen
 • Svartå, Industrivägen
 • Teliahuset, vid Posten
 • Parkeringen, Kristinagränd
 • Bruket, Bruksvägen
 • Nya Brogatan, Slingan
 • Strömtorp, Arngärdegatan
 • Folkets park

Tänk på att behållarna är avsedda endast för förpackningar av; glas (vinflaskor, barnmatsburkar, syltburkar etc) kartongpapp (mjölkpaket, cornflakespaket, påsar och emballage av papper eller kartong) metall (konservburkar, kapsyler, tuber, aluminiumformar, aluminiumfolie och sprayburkar) plast (mjuk plast och hårda plastförpackningar såsom dunkar, burkar, schampo-, ketchup-, diskmedelsflaskor m m, smöraskar etc)

Det har under åren varit en del nedskräpnings- och underhållsproblem vid våra lokala återvinningsstationer (källsorteringsgårdar). Den 1 november 2004 bildades ett nytt samarbetsbolag, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Syftet med den nya organisationen är att ytterligare effektivisera och förbättra driften av återvinningsstationerna.

Grovavfall (sorterat) och trädgårdsavfall hänvisas till återvinningscentralen, vid Industrigatan i Degerfors.

Beställ hämtning av grovsopor mot avgift


Privathushåll som är renhållningsabonnenter i Degerfors kommun kan efter beställning och mot avgift få grovsopor hämtade vid fastigheten. Beställ hämtning genom kundservice. Hämtning sker inom fjorton dagar.

På angiven hämtningsdag ska grovsoporna vara sorterade och placerade på plats där de kan hämtas med kranbil. Om grovsoporna lämnas i säck får olika typer av grovsopor inte vara blandade. Säckarna ska vara förslutna och märkta med innehåll. Vi hämtar bara det som är förbeställt.
 
Avgift för hämtning av grovsopor
Minimiavgiften är 400 kr. Du får då lämna upp till 3 kubikmeter grovavfall. Därefter kostar varje extra kubikmeter 125 kr. Vi tar max 5 kubikmeter vid varje hämtningstillfälle.
 
Dessa typer av grovavfall hämtas

 • vitvaror
 • emballage
 • möbler, leksaker, cyklar, trädgårdsmöbler och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast
 • trädgårdsavfall från normal trädgårdsskötsel (ris, kvistar, löv och gräs)
 • sanitetsporslin och badkar
OBS: köksavfall får absolut inte läggas bland grovsoporna

Läkemedel


Överblivna läkemedel lämnas till Apoteket.

Hemkompostering


Kompostering av hushållsavfall är anmälningspliktigt till bygg- och miljönämnden enligt miljöbalkens bestämmelser. Kommunen uppmuntrar hemkompostering ekonomiskt genom att alltid garantera lägsta renhållningsavgift. Ett krav är dock att kompostbehållaren är isolerad (s k varmkompost) samt tät mot fåglar och gnagare.
Mer information
Vill du veta mer kontakta:

Serviceförvaltningen
Tel: 0586-481 00 (vxl)

Bygg- och miljöförvaltningen
Tel: 0586-481 00 (vxl)

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)
Tel: 08-566 144 00

Läs om återvinningscentralen
Läs om återvinningsstationer

Kontakt
Kundservice
Tel: 0586-484 41
E-post: driftenheten@degerfors.se
Senast uppdaterad 2013-01-07
Skicka e-post till sidansvarig: Anders Luthman
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934