Händer på Renhållningen

Aktuella händelser från Renhållningen


Ändring vid insamling av värmeljusbehållare från 20 april 2015

Efter beslut i EU-kommissionen ska värmeljuskopparna inte längre samlas in som metallförpackning.

Naturvårdsverket anser att den tolkning av undantaget som kommissionen gjort bör gälla även i den svenska förordningen och anser alltså att värmeljusbehållare inte bör betraktas som en förpackning och således inte ska samlas in som sådan.

Konsekvensen är att Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) nu kommer att sluta samla in värmeljusbehållare i sina insamlingssystem. Eftersom värmeljusbehållarna nu blir att betrakta som ett hushållsavfall under kommunens ansvar faller det i stället på kommunerna att ordna med insamlingen.

Miljöbelastningen att producera aluminium är stor och det är därför viktigt att det materialåtervinns. Hushållen bör därför lämna sina värmeljushållare till metallavfallsinsamlingen vid kommunens återvinningscentral.


Det betyder att de inte ska läggas i systemet som finns för förpackningsinsamling utan i stället läggas i behållarna för metallåtervinning på återvinningscentralen, där kommunen ser till att de kan materialåtervinnas. Vid eventuella frågor, kontakta renhållningsavdelningen / serviceförvaltningen.

Värmeljusbehållare samlas fortsättningsvis in på kommunens Återvinningscentralen Rakavägen 1


Mer information

Vill du veta mer kontakta:

Serviceförvaltningen Tel: 0586-481 00 (vxl)

Bygg- och miljöförvaltningen Tel: 0586-481 00 (vxl)

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) Tel: 08-566 144 00

Läs om återvinningscentralen

Läs om återvinningsstationer

Kontakt

Driftenheten Tel: 0586-484 41 E-post: driftenheten@degerfors.se


Publicerad 2015-04-19. Senast ändrad 2015-04-20.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934