Översiktsplan för Degerfors kommun

Antagen 2016-09-26

Kommunfullmäktige antog kommunens nya översiktsplan 2016-09-26.

I högerspalten finns länkar till översiktsplanen samt tillhörande bilagor.

Läsanvisningar: Översiktsplanen består av ett huvuddokument med sammanfattande text, kartor och riktlinjer för framtiden i punktlistor. Samma rubriker med mer bakgrunds- och nuläges­beskrivningar finns i bilaga 1. Tanken är att man ska kunna läsa huvuddokumentet och enkelt gå till motsvarande kapitel/ avsnitt i bilaga 1 för att få en fördjupad beskrivning av området/ämnet.

Bilaga 2-4 behandlar vatten och avlopp, vindkraft samt miljökonsekvenser.Senast uppdaterad 2016-11-03
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Weiberg
Arkitekt


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934