Kommunala handikapprådet

KHR (Kommunala Handikapprådet) är ett organ för samverkan, samråd och information i övergripande frågor av särskilt intresse för handikappade mellan kommunen och berörda organisationer. Kommunens ska informera rådet om sina planer för förändringar av viktigare karaktär som berör handikappade. De handikappade ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. Rådet är organisatoriskt knutet till servicenämnden men berör hela kommunens verksamhet.

 
I rådet ingår politiker och ledamöter föreslagna av handikapporganisationerna i kommunen. Servicenämnden väljer ledamöterna till rådet. KHR sammanträder minst fyra gånger per år.

Mötesprotokoll

Publicerat

KHR protokoll 170519PDF (pdf, 314.1 kB)

17-11-16

KHR protokoll 170922PDF (pdf, 425.2 kB)

17-10-02

KHR protokoll 170210PDF (pdf, 309.6 kB)

17-04-10

KHR protokoll 160212PDF (pdf, 299.8 kB) (pdf, 299.8 kB)

16-02-12

KHR protokoll 151023PDF (pdf, 317.1 kB) (pdf, 317.1 kB)

15-11-09

KHR protokoll 150522PDF (pdf, 770.9 kB) (pdf, 770.9 kB)

15-07-07

KHR protokoll 150213PDF (pdf, 397.8 kB) (pdf, 397.8 kB)

15-03-03

KHR protokoll 140919PDF (pdf, 355.2 kB) (pdf, 355.2 kB)

14-09-25

KHR protokoll 140523PDF (pdf, 188.4 kB) (pdf, 188.4 kB)

14-06-09

KHR protokoll 140214PDF (pdf, 147.2 kB) (pdf, 147.2 kB)

14-02-25

KHR protokoll 131206PDF (pdf, 153.4 kB) (pdf, 153.4 kB)

14-01-10

KHR protokoll 130920PDF (pdf, 181.2 kB) (pdf, 181.2 kB)

13-10-01

KHR protokoll 130524PDF (pdf, 250.1 kB) (pdf, 250.1 kB)

13-07-08

KHR ptotokoll 130208PDF (pdf, 139.6 kB) (pdf, 139.6 kB)

13-03-12

KHR protokoll 121116PDF (pdf, 104.6 kB) (pdf, 104.6 kB)

13-01-15

KHR protokoll 120928PDF (pdf, 87 kB) (pdf, 87 kB)

13-01-15

KHR protokoll 120601PDF (pdf, 81 kB) (pdf, 81 kB)

13-01-15

KHR protokoll 120302PDF (pdf, 108.2 kB) (pdf, 108.2 kB)

13-01-15

 

Senast uppdaterad 2017-11-30
Skicka e-post till sidansvarig: Suzanne Hällström
Näringslivssekreterare


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934