Vindkraft

Aktuellt
2017-03-06: Mark- och miljödomstolens dom 2017-01-13 har vunnit laga kraft och den innebär att det inte längre finns något giltigt bygglov för uppförande av vindkraftverk på Grannäs 1:3 och Eka 1:16 (tidigare Eka 1:12).

Anmälan, bygglov eller tillstånd
Vad gäller för att få bygga vindkraftverk? De lagar och förordningar som reglerar detta är miljöbalken (tillstånd eller anmälan) och plan- och byggförordningen (bygglov eller anmälan).
Det är storlek och antal som avgör vad som krävs och det kan du läsa mer om här på vindlov.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Miljö- och samhällsbyggnadschef
Mårten Persson
Tel: 0586-482 93

Byggnadsinspektör
Carina Karlsson
Tel: 0586-481 28

Byggnadsinspektör
Christer Persson
Tel: 0586-481 36

Senast uppdaterad 2017-03-06
Kontakt med sidansvarig:  Chr Persson
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934