Ta bort skymmande växtlighet!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Hörntomt:


Vid korsningar, och det gäller såväl gång- och cykelvägar som gator, ska det finnas en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m utefter trottoarkanten åt vardera hållet. Inom denna sikttriangel får växtligheten inte vara högre än 80 cm över gatan.

Utfart från tomt eller garage:


Vid utfarter från tomter och garage bör det finnas en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m från gata eller gångbana där växtligheten inte ska vara högre än 80 cm.

Minsta fria höjd över gång-, cykel- och körbanor:


Om buskar och träd sträcker sig ut över tomtgränsen ska följande minsta höjd finnas för trafikanterna:
  • minst 2,5 m över gångbana
  • minst 3,2 m över cykelbana
  • minst 4,6 m över körbana
Hörntomt
Bild som visarhörntomt
Utfart mot gata
Bild på sikttriangel vid utfart från tomt eller garage
Minsta fria höjd
Bild som visar kraven på fri höjd över gångbanor och gator
Senast uppdaterad 2009-09-14
Skicka e-post till sidansvarig: Chr Persson
Byggnadsinspektör


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934