Marklov

Om man inom område med detaljplan genom schakt eller fyllning ändrar höjdläget "avsevärt", som det står i Plan- och bygglagen, krävs att man söker marklov.
Vad som är "avsevärt" finns inte angivet, men 0,5 m kan vara en riktlinje.

Schakt eller fyllning i samband med en bygglovspliktig åtgärd kräver inte ett separat marklov utan där prövas frågan i bygglovet.

Bild på schaktarbete
Senast uppdaterad 2011-11-25
Skicka e-post till sidansvarig: Chr Persson
Byggnadsinspektör


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934