Riktlinjer för bostadsförsörjningen - samråd

Enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Syftet med att planera för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Degerfors kommun har tagit fram ett förslag till riktlinjer för bostads­försörjningen som nu skickas på samråd till länsstyrelsen, region Örebro län, berörda grannkommuner, kommunala nämnder och bolag, politiska partier i kommunfullmäktige och nämnder samt två större privata hyresvärdar.

Förslaget finns även i högerspalten här på hemsidan.

Synpunkter lämnas senast 25 oktober 2017 till:

Degerfors kommun
693 80 Degerfors
Eller kommun@degerfors.se

 Kontakt

Stadsarkitekt
Susanna Weiberg
tel: 0586-481 59

 Dokument

Senast uppdaterad 2017-09-29
Skicka e-post till sidansvarig: Suzanne Hällström
Näringslivssekreterare


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934