Utvärdering av utlån Alternativa verktyg

Vi på skoldatateket vill gärna att du svara på lite frågor om ditt verktyg som du fått låna av skolan, för att vi bättre och lättare ska kunna hjälpa dig!


Fråga 1
Vilken skola går du på? *

Fråga 2
Vilken klass går du i?

Fråga 3
Kryssa för det verktyg som du använt: *
Multiple selectionFråga 4

Fråga 5
Hur ofta har verktyget använts per vecka? *
Multiple selection
Fråga 6

Fråga 7
Var har du använt verktyget? *Fråga 8
Är det något som krånglat med ditt verktyg?
Multiple selection


Fråga 9

Personuppgifter *
User information