Stödåtgärder

Som stöd inom särskolan finns flera aktörer som samarbetar kring våra elever.

Skolans elevvårdsteam


Kurator, skolsköterska och rektor finns som stöd till elev och personal. Teamet kan också hjälpa föräldrarna att få kontakt med Barn och ungdomshabiliteringen.

Barn- och ungdomshabiliteringen


Stödjer föräldrar och bistår kommunen med konsultation och handledning som rör enskilda elevers funktionshinder. De kan även medverka omkring olika handikappfrågor vid enstaka informationstillfällen såsom föräldramöten och personalträffar.
Läs mer om Barn- och ungdomshabiliteringen på Landstingets webbplats.länk till annan webbplats

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM


Bistår med specialpedagogiskt stöd till ledning, elevhälsoteam och personal.
Läs mer på SPSM:s webbplats.länk till annan webbplats

Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen


BUP samarbetar vi med då eleven har kontakt med deras verksamhet.
Kontakt

Förvaltningschef
Anna-Lena Sandell
Tel: 0586-482 09

Särskolesamordnare och
Rektor F-6
Rektorsområde Parken
Parkskolan
Ann-Kristin Brännström
Tel: 0586-487 14

Rektor F-6
Rektorsområde Bruket/Åtorp
Bruksskolan och Åtorps skola
Mikael Johansson
Tel: 073-664 80 43

Rektor F-6
Rektorsområde Strömtorp/Svartå
Strömtorpsskolan och Svartå skola
Robert Karlsson
Tel: 0586-484 53

Rektor 7-9
Rektorsområde Stora Valla
Stora Vallaskolan
Lennart Vestervall
Tel: 0586-483 30

Senast uppdaterad 2017-08-14
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934