Fritidsverksamhet

Eleverna erbjuds samma fritidsverksamhet som övriga elever i grundskolan. När eleverna fyller 12 år finns det möjlighet att söka plats på ungdomsfritids.
Ungdomsfritids är en korttidstillsyn för skolungdom som har rätt till insatser utifrån LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Kontakt

Rektor F-6
Rektorsområde Bruket/Åtorp
Bruksskolan och Åtorps skola
Mikael Johansson
Tel: 073-664 80 43

Rektor F-6
Rektorsområde Parken
Parkskolan
Ann-Kristin Brännström
Tel: 0586-487 14

Rektor F-6
Rektorsområde Strömtorp/Svartå
Strömtorpsskolan och Svartå skola
Robert Karlsson
Tel: 0586-484 53

Rektor 7-9
Rektorsområde Stora Valla
Stora Vallaskolan
Lennart Vestervall
Tel: 0586-483 30

Senast uppdaterad 2017-08-14
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934