Särskola

Fr.o.m. 1 januari 2011 hör särskolans elever organisatoriskt och fysiskt till den grundskola som han eller hon går på.
Ansvarig för inskrivningar till särskola är särskolesamordnare Ann-Kristin Brännström.
Kontakt

Särskolesamordnare och
Rektor F-6
Parkskolan
Ann-Kristin Brännström
Tel: 0586-487 14

Rektor F-6
Bruksskolan och Åtorps skola
Mikael Johansson
Tel: 073-664 80 43

Rektor F-6
Strömtorpsskolan och Svartå skola
Robert Karlsson
Tel: 0586-484 53

Rektor 7-9
Stora Vallaskolan
Lennart Vestervall
Tel: 0586-483 30

Senast uppdaterad 2017-09-21
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934